Κυριότερες Ειδήσεις

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Απόφαση Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ ΜΕ ΑΔΑ.

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχολικού έτους 2012-2013


Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. έτους 2012.
Οι μετατιθέμενοι σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καλούνται να παρουσιαστούν στις νέες τους θέσεις την επόμενη της λήξης του διδακτικού έτους της κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και οι μετατιθέμενοι σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. την επόμενη της λήξης του σχολικού έτους.
Η Υπουργική Απόφαση και ο πίνακας των μετατεθέντων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  www.minedu.gov.gr
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ
Για την Απόφαση και την Κατάσταση Μετατεθέντων πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου