Κυριότερες Ειδήσεις

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ. Του αιρετού Δημήτρη Μπράτη..

Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μου υποχρέωσή μου ως αιρετού εκπροσώπου τους στο ΚΥΣΠΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σχετικά με τις αμοιβαίες μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ επισημαίνω τα εξής :
Οι αμοιβαίες μεταθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 , όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97* .
Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο ΟΙ ΜΟΝΟΙ που δεν έχουν δικαίωμα αμοιβαίας μετάθεσης είναι οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι . Επομένως οι συνάδελφοι που είναι στη διάθεση , κατά τη δική μου γνώμη , την οποία και υποστήριξα (πέρυσι και φέτος) στο Συμβούλιο , έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ αμοιβαίας μετάθεσης. Κι αυτό γιατί o νομοθέτης εξαιρεί ρητά μόνο τους.....
εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ 4 του Π.Δ. 50/96 ). Αν ήθελε να εξαιρέσει και άλλες κατηγορίες θα το ανέφερε, επίσης , ρητά.

*Άρθρο 10 του Π.Δ. 50/96 (Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97)
Αμοιβαίες μεταθέσεις
1. Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή
πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ., μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη και
γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση..........
δ) Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.

 Συναδέλφισσες , συνάδελφοι  
            Με βάση τα παραπάνω είχα ενημερώσει και πέρυσι και φέτος τους συναδέλφους μου, που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ ότι έχουν δικαίωμα για αμοιβαία μετάθεση , εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του Νόμου.
            Η εγκύκλιος που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την κείμενη νομοθεσία. Εξάλλου και το σχολικό έτος 2011 (πέρυσι) δόθηκαν αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονταν στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ (παρά το γεγονός ότι και η περσινή εγκύκλιος τα ίδια ακριβώς όριζε). Πέρα όμως από το γεγονός ότι η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και οι συνάδελφοι δικαιούνται αμοιβαία μετάθεση, ποιο, αλήθεια, πρόβλημα δημιουργείται στην εκπαίδευση όταν μετακινηθούν αμοιβαία δύο συνάδελφοι της ίδιας ειδικότητας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ιδιαίτερα μάλιστα στη σημερινή τραγική οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζουν και οι εκπαιδευτικοί;
            Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ , στις 25-6-2012, το Συμβούλιο με πλειοψηφία 4-1 ενέκρινε τις αμοιβαίες μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Νόμου, και ορθώς έπραξε, αφού όλες τις αποφάσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών λαμβάνουν τα συμβούλια (ΚΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΠΕ -ΠΥΣΠΕ) και όχι η διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας. Είναι πάντως, απορίας άξιον , πώς είναι δυνατόν η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας να προσπαθεί πάντα, όπως έκανε πρόσφατα και για τις παραιτήσεις , να ερμηνεύει το νόμο , ακόμη και όταν αυτός είναι ξεκάθαρος , σε βάρος των εκπαιδευτικών.
            Σε ό,τι με αφορά, ως αιρετός εκπρόσωπος των συναδέλφων μου στο ΚΥΣΠΕ , υποστήριξα και θα συνεχίζω να υποστηρίζω, κόντρα στις εισηγήσεις της διοίκησης , τα δικαιώματα των συναδέλφων που απορρέουν από τη νομοθεσία.
            Η ξεκάθαρη αυτή θέση και στάση μου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για το θέμα των αμοιβαίων μεταθέσεων δε διαμορφώθηκε ευκαιριακά και πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά είχε έγκαιρα γνωστοποιηθεί στους συναδέλφους μου (και το 2011 και το 2012) που βρίσκονταν στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ , προκειμένου να αξιοποιηθεί από την πλευρά τους.
Σχετικά (κάντε "κλικ" στους παρακάτω συνδέσμους) :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου