Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Υπουργείο Παιδείας: Ανακοίνωση για τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών.

Το Υπουργείο Παιδείας σε ό,τι αφορά τις πρόωρες παραιτήσεις εκπαιδευτικών ενόψει  συνταξιοδότησής τους, ανακοινώνει ότι  όπως οι προηγούμενες ηγεσίες,  έτσι και η παρούσα, υιοθέτησε την εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης. Σύμφωνα με την τελευταία, οι εν λόγω αιτήσεις δεν συνοδεύονταν από τα δικαιολογητικά που απαιτεί η κατά παρέκκλιση των  προβλεπομένων διαδικασία, καθώς πρόκειται για παραιτήσεις που υποβλήθηκαν πολύ νωρίτερα από την προκαθορισμένη προθεσμία (1η - 10 Ιουλίου 2012).
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση παραίτησης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους –και όχι στο τέλος αυτού, όπως  εκ νόμου ορίζεται- μόνον για εξαιρετικούς λόγους, σοβαρές ασθένειες ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.  Από τον έλεγχο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν τους τελευταίους μήνες, διαπιστώθηκε πως.....
στις περισσότερες  από αυτές (75 α’ θμιας και 10 β’ θμιας) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιορίζονται σε μια υπεύθυνη δήλωση χωρίς καν να κατονομάζονται ούτε και να αποδεικνύονται οι σοβαροί λόγοι, ενώ ορισμένοι εκπαιδευτικοί, που επικαλέσθηκαν λόγους υγείας, προσκόμισαν βεβαίωση ιδιώτη γιατρού.
Κατόπιν αυτών και παρά τη θετική γνωμοδότηση των αντίστοιχων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, η αρμόδια Διεύθυνση θεώρησε ότι καταστρατηγείται η σχετική νομοθετική διάταξη και προχώρησε σε αρνητικές εισηγήσεις. Οι εισηγήσεις αυτές παρέμειναν ίδιες κατά τη θητεία όλων των ηγεσιών που ανέλαβαν μέχρι τώρα καθήκοντα στο Υπουργείο Παιδείας.
Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου