Κυριότερες Ειδήσεις

Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολ. έτος 2013-14.

- Οι Δ/ντές των 6/θέσιων και άνω σχολείων, καθώς και των  ΕΑΕΠ  σε συνεργασία με Σχ. Συμβούλους ενημερώνουν γονείς και μαθητές  οι οποίοι θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2013- 2014 στην Ε΄ τάξη του δημοτικού σχολείου (τα φετινά τεταρτάκια δηλαδή)  για  την επιλογή και  χρησιμότητα  της 2ης ξένης  Γλώσσας  (Η ενημέρωση μπορεί να γίνει και εντός διδακτικού ωραρίου)
  - Για τη διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας εφαρμόζεται ο θεσμός των τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας ως εξής...
* Στα σχολεία με ένα τμήμα, οι μαθητές οργανώνονται σε παράλληλα τμήματα, ανάλογα με τη δήλωση προτίμησής τους.

*Στα σχολεία με δύο ή και περισσότερα τμήματα, οι μαθητές οργανώνονται σε τμήματα Γαλλικής και Γερμανικής, τα οποία συγκροτούνται από μαθητές όλων των τμημάτων της τάξης, ανάλογα με τη δήλωση προτίμησής τους. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος παράλληλης διδασκαλίας ή τμήματος που συγκροτείται από μαθητές δύο ή περισσότερων τμημάτων είναι 12 μαθητές.

*Σε απομονωμένα Δημοτικά Σχολεία  ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί στους 10 μαθητές, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

*Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη δημιουργία τμήματος σε μία γλώσσα προτίμησης, τότε οι μαθητές ακολουθούν υποχρεωτικά την επιλογή με τις περισσότερες προτιμήσεις.

*Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μαθητών της τάξης είναι μικρότερος του ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη δημιουργία τμήματος, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου εκπαιδευτικού, δημιουργείται τμήμα της γλώσσας με τις περισσότερες προτιμήσεις.

*Στα συστεγαζόμενα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία μπορεί να δημιουργηθούν τμήματα 2ης ξένης γλώσσας από μαθητές και των δύο σχολείων, εφόσον δε συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών στο ένα από τα δύο ή και στα δύο σχολεία.

Αυτή εδώ η δήλωση θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους γόνεις των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στην Ε΄ τάξη  έως  5 Ιουνίου 2013. 

Οι Δ/ντές των Σχολείων, βάσει των δηλώσεων  υποβάλουν τον αντίστοιχο Πίνακα στη Δ/νση Π.Ε.  έως 14 Ιουνίου 2013.  

 Η σχετική  εγκύκλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου