Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Υπ. Παιδείας: Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων.

Διευκρινίσεις δίνει το υπ. Παιδείας με σημερινή εγκύκλιο σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την οποία:
Επί των αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών γνωμοδοτεί το εποπτικό συμβούλιο κάθε πειραματικού σχολείου, που αποτελείται από τον επόπτη και δύο αναπληρωτές επόπτες, μέλη Ε.Π. του πανεπιστημιακού τμήματος που εποπτεύει το πειραματικό σχολείο. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη γενική συνέλευση του οικείου πανεπιστημιακού τμήματος. Το εποπτικό συμβούλιο καταρτίζει...... σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τις οποίες αποστέλλει στο οικείο ανώτερο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο (Α.Π.Υ.Σ..Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.).
Οι αιτήσεις των υποψηφίων διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων υποβάλλονται από 16-5-2011 έως 30-5-2011, ύστερα από πρόσκληση του οικείου περιφερειακού διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία αναρτάται στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, στις διευθύνσεις και στα γραφεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.
ΠΗΓΗ: esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου