Κυριότερες Ειδήσεις

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Ενημερωτικό κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Οι υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών Α΄/θμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν μετά από μεταβολές των σχολικών μονάδων (ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση σχολείων ή άλλη αιτία) στις οποίες κατέχουν οργανική θέση σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997.
Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.
Δεν κρίνονται ως υπεράριθμοι όσοι έχουν μετατεθεί ή τοποθετηθεί ως «ειδικές κατηγορίες» - εκτός των πολυτέκνων.
Το Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Ν. Φλώρινας αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις μεταβολές (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, υποβιβασμούς) σχολικών μονάδων.
2. Τις υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.ΠΕ.) των εκπαιδευτικών.
3. Τις συνταξιοδοτήσεις των εκπαιδευτικών.
Προσδιόρισε στη σημερινή του συνεδρίαση, τις σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώνονται υπεραριθμίες Δασκάλων και Νηπιαγωγών, ως εξής: Διαβάστε το ενημερωτικό.

Για την πλήρη ενημέρωσή σας δείτε επίσης:

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου