Κυριότερες Ειδήσεις

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Υπ. Παιδείας: Ανακοινοποίηση στο Ορθό - Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινοποιείται στο ορθό ο πίνακας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δασκάλων, Νηπιαγωγών, Αγγλικής, Φυσικής Αγωγής  και Μουσικών) που μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή, ως προς τις μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα, καθώς από σφάλμα της μηχανογραφικής επεξεργασίας του συστήματος μεταθέσεων δεν λήφθηκαν υπόψη οι τέσσερις μονάδες της παρ. 5 του άρθρ. 30 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19‐5‐2010 τ. Α΄) αλλά οι προϊσχύουσες δύο, και τις προκύπτουσες αλλαγές των βάσεων και των ονομάτων των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών με τις περιοχές στις οποίες μετατίθενται.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα πίνακα και εφέροντο να έχουν λάβει μετάθεση σύμφωνα με την αριθμ. 7/29-4-2011 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και με την αριθμ. 48758/Δ1/29-4-2011  υπουργική απόφαση δεν λαμβάνουν εν τέλει μετάθεση, επειδή υπολείπονται των μορίων έναντι αυτών που έλαβαν μόρια εντοπιότητας κατά τα ανωτέρω.
 
Οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών και τις βάσεις των μεταθέσεων είναι αναρτημένοι εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου