Κυριότερες Ειδήσεις

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Αναστολή λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης Φλώρινας λόγω έλλειψης αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                        Φλώρινα 20-09-2010
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
                                                            
                     Δελτίο τύπου                                       

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης Φλώρινας στη συνεδρίαση με αρ. 241/14-09-2010 αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία του Τμήματος από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου εφόσον δεν αποσπαστεί άμεσα ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευτικών από την Α΄/θμια και από την Β΄/θμια εκπαίδευση που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των εργαστηρίων και της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών του.
Η Πρακτική άσκηση στο Τμήμα μας, στα 20 χρόνια λειτουργίας του, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των βασικών σπουδών των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Κι αυτό επειδή θεωρούμε ότι συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιότητα σπουδών των μελλοντικών εκπαιδευτικών, οι οποίοι πέρα από την εμπεριστατωμένη θεωρητική γνώση πρέπει να
έχουν μια ουσιαστική επαφή με την σχολική πράξη πριν εισέλθουν –συχνά αμέσως μετά το τέλος των σπουδών τους- στην αγορά εργασίας. Αρωγοί σ’ αυτή την προσπάθεια είναι τα δύο Πειραματικά σχολεία της πόλης και τα περισσότερα ολιγοθέσια και πολυθέσια σχολεία του νομού που αποτελούν ένα ζωντανό εργαστήριο εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων με στόχο την πράγματι ποιοτική παροχή εκπαίδευσης. Απαραίτητοι σ’ αυτή την προσπάθεια είναι και οι εκπαιδευτικοί (Μέντορες) της πράξης – κοινώς αποσπασμένοι - που διαμεσολαβούν ανάμεσα στο Τμήμα και τα σχολεία, καθοδηγούν και προετοιμάζουν τους ασκούμενους φοιτητές στις διδασκαλίες τους και επιβλέπουν τη διαδικασία.
Η Πρακτική άσκηση στο Τμήμα μας διακρίνεται σε τρεις φάσεις και καλύπτει 5 εξάμηνα (27 διδακτικές μονάδες - 40 ECTS). Τα τελευταία χρόνια οι συνθήκες εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών επιβάλλουν τη διαχείριση ενός τεράστιου οργανωτικού και διδακτικού φόρτου καθώς αυξήθηκε δραστικά ο αριθμός των εισακτέων στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, χωρίς την αντίστοιχη διεύρυνση των απαραίτητων υποδομών. Συνέπεια των παραπάνω η προοδευτική μείωση της έκτασης που κατέχει η Πρακτική Άσκηση. Το 1991-92 κάλυπτε το 25% του προγράμματος σπουδών, το 2005 το 21% και σήμερα το 15%. Πολύ φοβόμαστε ότι η απόφαση του Υπουργείου να ελαττώσει δραστικά τον αριθμό των αποσπασμένων εκπαιδευτικών θα αποτελέσει το χαριστικό κτύπημα στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών μας και θα προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην ποιότητα των σπουδών των φοιτητών/τριών και μελλοντικών εκπαιδευτικών. Ένα πανεπιστημιακό τμήμα που στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση των εκπαιδευτικών των παιδιών μας δεν είναι δυνατό να λειτουργεί αποκομμένο από τη σχολική πράξη και χωρίς την αρωγή των εκπαιδευτικών της πράξης.


                                                      Εκ μέρους του Τμήματος
                                                                             Ο Πρόεδρος                                                                         Ανδρέας Π. Ανδρέου
                                                                             Καθηγητής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου