Κυριότερες Ειδήσεις

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Υπενθύμιση για την υποχρέωση Ηλεκτρονικής Υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων τιμολογίων πελατών - προμηθευτών.

Υπενθυμίση: Η υποχρέωση των Σχολικών Επιτροπών για την ηλεκτρονική υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων πελατών – προμηθευτών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων εκπνέει εντός του Σεπτεμβρίου. 
Εάν δεν έχετε υποβάλει ακόμη το σχετικό αρχείο ή αν διαπιστώσατε την ύπαρξη λαθών και θέλετε να προχωρήσετε σε νέα υποβολή, πρέπει να το πράξετε εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα:

Μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2010 Για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2, 3
Μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2010 Για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6
Μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2010 Για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8, 9
Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 Για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου