Κυριότερες Ειδήσεις

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

5 Νοεμβρίου 2012 : Εκλογές για ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ. Σχετική ενημέρωση.


- Πόσα και ποια είναι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Π.Ε ;
 Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι τρία:
- ΚΥΣΠΕ (Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας,
  - ΑΠΥΣΠΕ (Ανώτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης και
- ΠΥΣΠΕ (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) σε επίπεδο Διεύθυνσης.
 - Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιακών Συμβουλίων; 
 Καθορίζονται αναλυτικά στο Π.Δ 1/2003. Ενδεικτικά οι πιο σημαντικές είναι:...Επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης, εκδίκαση πειθαρχικών υποθέσεων, μεταθέσεις, αποσπάσεις, προσωρινές τοποθετήσεις, τοποθετήσεις αναπληρωτών, χορήγηση αδειών άσκησης έργου επ΄αμοιβή, ανάθεση υπερωριών, συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων, αναγνώριση προϋπηρεσίας, εκπαιδευτικές άδειες κ.λ.π

- Από πόσα μέλη αποτελούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια;
Είναι πενταμελή. Αποτελούνται από τρία μέλη που ορίζονται από τη Διοίκηση και τους δύο Αιρετούς. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου και....
είναι ισότιμα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πλειοψηφικά. Στην απόφαση συγκρότησης ορίζονται υποχρεωτικά και τα πέντε αναπληρωματικά μέλη.

 - Πώς εκλέγονται οι δυο Αιρετοί; 
 Με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία όλων των μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

- Κάθε πότε διεξάγονται εκλογές για Αιρετούς;
 Κάθε δύο χρόνια με εκλογές που οργανώνονται από τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Υπουργείο Παιδείας – Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Π.Ε). Φέτος οι εκλογές θα γίνουν τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012. (Σημείωση: Στις 5 Νοεμβρίου δίνεται ειδική άδεια σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 9:00 το πρωί και λήγει στις 5:00 το απόγευμα)

 - Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου;
 Όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Π.Ε που υπηρετούν σε σχολεία ή υπηρεσίες της Διεύθυνσης καθώς και οι αναπληρωτές. Οι υπηρετούντες με απόσπαση εκτός σχολείων και όσοι έχουν άδεια κάθε μορφής ψηφίζουν στην οργανική τους.

 - Χρειάζεται να πληρώσω κάποια συνδρομή; 
 Όχι. Οι εκλογές των Αιρετών διενεργούνται από τη Διοίκηση και ψηφίζουν όλοι. Ακόμα και τα μη Μέλη των Συλλόγων Εκπαιδευτικών.

 - Σε ποιο σχολείο θα ψηφίσω στις 5 Νοεμβρίου;
Οι πίνακες εκλογέων και ο ορισμός των εκλογικών τμημάτων έγινε με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης η οποία, κοινοποιείται στα σχολεία. Τα εκλογικά κέντρα της Αττικής είναι εδώ 

-Πώς διεξάγεται η ψηφοφορία; 
Σε κάθε εκλογικό τμήμα υπάρχουν τρεις κάλπες. Μία για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο…
Τα ψηφοδέλτια και ο φάκελος για το ΚΥΣΠΕ έχουν πράσινο χρώμα 
Τα ψηφοδέλτια και ο φάκελος για ΑΠΥΣΠΕ έχουν γαλάζιο χρώμα 
Τα ψηφοδέλτια και ο φάκελος για το ΠΥΣΠΕ έχουν άσπρο χρώμα. 

 - Μέχρι πόσους σταυρούς μπορώ να βάλω σε κάθε ψηφοδέλτιο; 
Μέχρι και δύο σταυρούς. Ψηφοδέλτιο με κανένα σταυρό προτίμησης δεν ακυρώνεται και προσμετράται υπέρ στου Συνδυασμού.

 - Ακυρώνεται το ψηφοδέλτιο αν βάλω περισσότερους από δύο σταυρούς; 
Όχι, αλλά σε κανέναν από τους υποψηφίους δεν προσμετράται ο σταυρός.

 - Ποια χαρτιά είναι απαραίτητα για να ψηφίσω;
Μόνο η ταυτότητά μας και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουμε τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το διαβατήριο ή το δίπλωμα οδήγησης ή το βιβλιάριο υγείας.

 - Είναι υποχρεωτική η ψηφοφορία;
Όχι . Όσοι όμως εκπαιδευτικοί επιλέξουν να μην ψηφίσουν θα πρέπει να εργαστούν στις 5 Νοεμβρίου. Επομένως καλό είναι οι εκπαιδευτικοί που θα ψηφίσουν –ειδικά οι υπηρετούντες με απόσπαση εκτός σχολείων- να ζητήσουν από την εφορευτική επιτροπή σχετική βεβαίωση για να δικαιολογήσουν την άδειά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου