Κυριότερες Ειδήσεις

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Υπουργείο Παιδείας: Διαγωνισμό κάθε τρία χρόνια για την πρόσληψη εκπαιδευτικών -Διάρκεια πινάκων διοριστέων ΑΣΕΠ.

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει και διενεργεί κάθε τρία έτη διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψη τους στην Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτημα του υπουργείου παιδείας, το οποίο διαμορφώνεται , ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
Αυτό ορίζει τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που συμπεριλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το Μεσοπρόθεσμο, που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.
Διάρκεια πινάκων διοριστέων ΑΣΕΠ
Επίσης στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνεται τροπολογία του....
υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχετικά με τη δ ιάρκεια πινάκων διοριστέων ΑΣΕΠ, η οποία ορίζει τα εξής:
Η παρ. 11 του άρθρου 17 του ν 2190/94 , όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
Οι πίνακες επιτυχίας ισχύουν μόνο για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Από τους πίνακες επιτυχίας και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σ αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε και με τη δήλωση προτίμησής τους, καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων , που περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν.
Οι πίνακες διοριστέων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και ισχύουν για τρία έτη. Απαγορεύεται ο διορισμός άλλου υποψηφίου από τον πίνακα επιτυχίας , πέραν του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν και των θέσεων που κενούνται, όταν υποψήφιοι που διορίστηκαν παραιτήθηκαν εντός έτους από το διορισμό τους.
esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου