Κυριότερες Ειδήσεις

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ.Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ευχαριστεί θερμά τους εκπαιδευτικούς που ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή στην δράση κοινωνικής αλληλεγγύης (Κοινωνικό Φροντιστήριο) καθώς η ευαισθητοποίησή τους υπήρξε καθοριστική στο να  υλοποιηθεί τελικά η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, της οποίας στόχος είναι η δωρεάν παροχή εκπαιδευτικής αρωγής σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα σχετικά έξοδα και απώτερος σκοπός της είναι το να καταστεί εφικτή με αξιοπρεπείς όρους η ισότητα στη πρόοδο και την παρεχόμενη παιδεία.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα παρέχονται δωρεάν μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Τα μαθήματα που θα διδάσκονται, εθελοντικά και σε.....
εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με το υπάρχον εκπαιδευτικό δυναμικό είναι:
Α) Για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μαθηματικά, Αρχαία και Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Λογοτεχνία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, Πληροφορική
Β) Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Μαθηματικά και Γλώσσα
Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο ανά κατηγορία είναι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του τρέχοντος οικονομικού έτους, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 20.000€ προσαυξημένο κατά 10% για κάθε παιδί, ενώ θα συνυπολογίζονται επιπλέον, η οικογενειακή κατάσταση (πολυτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια, δάνεια, σπουδές άλλων παιδιών της οικογένειας, ενοίκια) , τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία και προβλήματα υγείας.
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Φλώρινας (Διοικητήριο, 4ος όροφος) έως τις 20 Νοεμβρίου από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:30 με 14:00. Κατά την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα πρέπει να υποβληθούν συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:

1.     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2.     Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος θεωρημένη, ή Βεβαίωση αποδοχών από τον εργοδότη, ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση
3.     Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ανασφαλίστου (πρόνοιας)
4.     Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας

Παράλληλα, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας και όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη κοινωνική δράση προκειμένου να προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους.


Πληροφορίες:
Ξανθοπούλου Ειρήνη (Προϊσταμένη Διεύθυνσης) τηλ. 2385054465
Κύρκου Άννα (Υπεύθυνη – Κοινωνιολόγος) τηλ. 2385054468

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου