Κυριότερες Ειδήσεις

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Πλαφόν οι 96 μήνες για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου.

Δεν αναγνωρίζονται από όλους όσοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 οι πλασματικοί χρόνοι συνταξιοδότησης, διευκρινίζει σε νέα εγκύκλιό της η αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι χρόνοι αφορούν στρατιωτική θητεία, σπουδές, χρόνο που αντιστοιχεί στον αριθμό των παιδιών που αποκτήθηκαν οποτεδήποτε, ανεργία (μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση), απεργία, γονική άδεια ανατροφής (που χορηγείται από τον εργοδότη), επιδοτούμενη τακτική ανεργία και επιδοτούμενη ασθένεια, κύηση και λοχεία, χρόνος φυλάκισης.
Για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν/κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις αυξημένες χρονικές ή/και ηλικιακές προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 01/01/2011 και μετά η εξαγορά πλασματικού χρόνου ισχύει μόνο για....
μητέρες ανήλικων τέκνων που συμπληρώνουν τις 6.000 ημέρες ασφάλισης από την 1/1/2013 και μετά, οπότε μπορούν για τη συμπλήρωση αυτού του χρόνου να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους. Ταυτοχρόνως, με την ίδια διευκρινιστική εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι ισχύει πλαφόν στα έτη (από 4 έως 7) που μπορούν να εξαγοραστούν.
Επιπλέον, με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ρητά ότι για τον υπολογισμό του κατά περίπτωση ανωτάτου ορίου αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου συνυπολογίζεται και κάθε άλλος πραγματικός ή πλασματικός χρόνος που τυχόν έχει αναγνωρισθεί ως χρόνος ασφάλισης με βάση άλλες διατάξεις νόμων. Επομένως, στην περίπτωση που ο χρόνος που έχει ήδη αναγνωριστεί είναι ίσος ή υπερβαίνει το κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο των 48, 60, 72, 84 ή 96 μηνών, ο ασφαλισμένος δεν έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει επιπλέον χρόνο από αυτούς που αναφέρονται. Διευκρινίζεται δε ότι οι χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου είναι οι εξής:
– Ο χρόνος πραγματικής εργασίας και ασφάλισης στο Δημόσιο.
– Ο χρόνος ασφάλισης στην αλλοδαπή που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις του Ν. 1539/1986.
– Ο χρόνος για τον οποίο ο ΟΑΕΔ καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου (εγκ. 67/2012 – προσωπικό της Α.Ε. «Εταιρεία Τροχαίου Υλικού»).
Αντίθετα, συνυπολογίζονται, μαζί με τους υπόλοιπους πλασματικούς χρόνους οι εξής περιπτώσεις:
1. Απασχόλησης στην αλλοδαπή επαναπατρισθέντων Ελλήνων υπηκόων και ομογενών, για την οποία δεν είχε υπάρξει ασφάλιση και αναγνωρίζεται με αντίστοιχη καταβολή εισφορών.
2. Αποδεδειγμένης απασχόλησης στο επάγγελμα τεχνικών, σεναριογράφων και σκηνοθετών θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης και ηθοποιών θεάτρου, κινηματογράφου, καθώς και τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών παραγωγών, για τον οποίο όμως δεν είχαν ασφαλιστεί και ο οποίος αναγνωρίστηκε με την αντίστοιχη καταβολή εισφορών, βάσει παλαιότερων διατάξεων.
3. Χρόνος που μεσολάβησε από την απόλυση των εργαζομένων στην τέως ΕΑΣ μέχρι την επαναπρόσληψή τους από τον ΟΑΣΑ, για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές.
4. Χρόνος εκτός υπηρεσίας των απολυμένων από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς κατά τη χρονική περίοδο 01.01.1990 έως 31.10.1993, οι οποίοι στη συνέχεια επαναπροσλήφθηκαν στις ίδιες επιχειρήσεις, για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές.
5. Χρόνος εκτόπισης ή φυλάκισης κατά το χρονικό διάστημα από 21/04/1967 έως 24/07/1974, για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές.
6. Χρόνοι για τους οποίους οι ασφαλισμένοι έχουν υπαχθεί σε Ειδικά Προγράμματα Επιδότησης Ανεργίας.
7. Ο χρόνος συμπληρωματικών παροχών λόγω μητρότητας, κατά τον οποίο καταβαλλόταν το σχετικό επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ.

 http://news.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου