Κυριότερες Ειδήσεις

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Γραμματείες Πειθαρχικών Συμβουλίων Α΄βάθμιας και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υφ. Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου:
1. Σε κάθε Περιφερειακή Δνση Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπσης λειτουργεί Γραμματεία των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων που συνιστώνται σε αυτές.
2. Στις αρμοδιότητες της Γραμματείας των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων περιλαμβάνονται ιδίως:
α. Η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
β. Η διακίνηση της αλληλογραφίας του Συμβουλίου.
γ. Η μέριμνα για την τήρηση των ημερησίων διατάξεων, των Πρακτικών του Συμβουλίου και της αποστολής των φακέλων των υποθέσεων στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες.
δ. Η τήρηση αρχείου των εκδικαζόμενων υποθέσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
ε. Η μέριμνα για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης στατιστικής αποτίμησης του έργου του Συμβουλίου.
στ. Η ενημέρωση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων.
ζ. Η μέριμνα για την κοινοποίηση των αποφάσεων και των....
πάσης φύσεως εγγράφων στους εγκαλούμενους.
η. Κάθε άλλη ενέργεια που αφορά στη λειτουργία του Συμβουλίου.

3. Η Γραμματεία των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων στελεχώνεται με τη φροντίδα του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης από μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή από εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν στην αναφερόμενη Υπηρεσία με απόσπαση.
4. Από τους υπαλλήλους οι οποίοι τοποθετούνται στη Γραμματεία ορίζονται ο Γραμματέας του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με δύο (2) αναπληρωτές του, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, για το διάστημα της θητείας του Συμβουλίου αυτού.
http://pekp.gr/?p=32229

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου