Κυριότερες Ειδήσεις

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

Πλήρωση κενών θέσεων Εκπαιδευτικών με απόσπαση, ως Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων, για το Σχολικό Έτος 2010-2011.

Έχοντας υπόψη:
1.Τον Νόμο 1566 (ΦΕΚ 167/ τ. Α΄/ 30-09-1985), «Δομή και λειτουργία της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
2. Τα κενά που έχουν δημιουργηθεί σε θέσεις Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων.
3. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 64903/Γ7/07-06-2010, «Παράταση Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών και Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων».
4. Τα σχετικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν προς την Υπηρεσία μας για την πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου