Κυριότερες Ειδήσεις

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Διευκρινιστική εγκύκλιος από το υπ. Παιδείας για τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων.

ΘΕΜΑ: «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων»
Με αφορμή ερωτήματα που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας και αφορούν στο δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ. 1/2003 «Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι τακτικοί εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση που υπηρετούν σε σχολεία ή υπηρεσίες της διεύθυνσης εκπαίδευσης , καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές».
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 ( ΦΕΚ 163 τ. Α΄),  άποψη της υπηρεσίας είναι ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που έχουν προσληφθεί για ολοήμερα δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) καθώς και δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που έχουν προσληφθεί για υλοποίηση προγραμμάτων παράλληλης στήριξης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, εμπίπτουν κατ' αναλογία στις ανωτέρω διατάξεις και κατά συνέπεια έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.                                                                                  
                                          Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                            ΑΝΘΗ   ΓΩΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου