Κυριότερες Ειδήσεις

Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Γιατί δεν ορίζονται πλέον στη Φλώρινα οι εκπαιδευτικοί της Α΄/θμιας εκπαίδευσης επιτηρητές στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας;

Στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2010, πραγματοποιούνται οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στην Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική και Ισπανική γλώσσα.
Παλαιότερα καλούνταν να δηλώσουν επιθυμία για να ορισθούν ως επιτηρητές και οι εκπαιδευτικοί της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και φυσικά υπήρχε η πρόσθετη αμοιβή. Μήπως οι συνάδελφοι της Β΄/θμιας εκπαίδευσης τα θέλουν όλα δικά τους; Σε άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ορίζονται τόσο οι εκπαιδευτικοί της Α΄/θμιας όσο και της Β΄/θμιας εκπαίδευσης όπως ορίζει και το πλαίσιο οδηγιών για τη διενέργεια των εξετάσεων (δείτε σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης για δήλωση επιθυμίας).
Μάλλον θα πρέπει να επανεξετάσει το θέμα η Διεύθυνσή μας σε συνεννόηση με τη  Διεύθυνση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των εξετάσεων. 
Στις οδηγίες για τις εξετάσεις του Κ.Π.Γ., στα Διοικητικά Θέματα, Κεφάλαιο 1, Παράγραφος  Στ΄, αναφέρεται συγκεκριμένα: 

Ομάδες Επιτηρητών

Σε κάθε εξεταστικό κέντρο λειτουργεί Ομάδα Επιτηρητών για την επιτήρηση των εξεταζομένων, τα μέλη της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
Κάθε Ομάδα Επιτηρητών συγκροτείται από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή διοικητικούς υπαλλήλους. Από τις ομάδες αυτές αποκλείονται όσοι .......είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων ξένων γλωσσών. Δεν μπορεί να ορισθεί επιτηρητής εκπαιδευτικός που έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού ως υποψήφιο στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.
Ο αριθμός των επιτηρητών στις γραπτές εξετάσεις, σε κάθε αίθουσα ορίζεται σε δύο (2). Ανά δύο (2) αίθουσες ορίζεται επιπλέον ένας επιτηρητής, ως αναπληρωματικός.
Για την προφορική εξέταση ορίζεται ένας επιτηρητής για κάθε αίθουσα, προκειμένου να διευκολύνεται η ροή των εξεταζόμενων προς και από την αίθουσα εξέτασης και επί πλέον, ως αναπληρωτής, ένας επιτηρητής ακόμα για όλες τις αίθουσες της προφορικής εξέτασης. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιθουσών της προφορικής εξέτασης είναι πάνω από πέντε (5) ορίζεται και δεύτερος αναπληρωτής-επιτηρητής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου