Κυριότερες Ειδήσεις

Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Ενημερωτικό σημείωμα: ‘’ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ‘’

Όπως είναι γνωστό ο μήνας Νοέμβριος σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2  του  Π.Δ. 50/1996 είναι ο μήνας υποβολής αιτήσεων για μετάθεση.
Πέρσι (2009) η εγκύκλιος των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Α΄/βάθμιας είχε ανακοινωθεί στις 4 -11- 2009  και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για μετάθεση υποβάλλονταν από 2 μέχρι 30 Νοεμβρίου. Παρακάτω σας παρουσιάζω βασικά πάγια στοιχεία που ίσχυσαν μέχρι και πέρσι για την ενημέρωση και την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων.
Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. είναι αρμόδιο (άρθρο 3 του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 100/97) για τις περιπτώσεις μεταθέσεων...... διδακτικού προσωπικού:
α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) από περιοχή σε περιοχή αμοιβαίες,
γ) ειδικών κατηγοριών από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
δ) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (από κανονικά σχολεία σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης και το αντίστροφο και από ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ σε ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ άλλης περιοχής μετάθεσης),
ε) από και προς τα Πειραματικά Σχολεία (για μεταθέσεις και τοποθετήσεις από και προς τα Πειραματικά Σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 7 και 8 του ν. 1566/1985  και άρθρο 9 του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ. 100/97, καθώς και στα Πειραματικά Σχολεία που έχουν υπαχθεί στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 27/148/Γ.1180/7-2-95 (ΦΕΚ 96Β΄) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπ/κοί που έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία μέχρι 31-08-2011 και
στ΄) από και προς τα σχολεία διαπολιτισμικής εκπ/σης σύμφωνα με την αριθμ. 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 159 Β΄/25-10-2004) Υπουργική απόφαση.
Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. είναι αρμόδιο για τις παρακάτω περιπτώσεις:
    α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης καθώς επίσης και οι αμοιβαίες μεταθέσειςοι μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης. και
    β) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που μετατίθενται από περιοχή σε περιοχή.
    γ) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των οποίων λήγει η απόσπαση σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.
    δ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας.

Οι αιτήσεις για τις μεταθέσεις αρμοδιότητας ΚΥΣΠΕ και ΠΥΣΠΕ (χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων) υποβάλλονται, σε ημερομηνία που καθορίζεται με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας μέσα στο Νοέμβριο (πέρσι είχε καθοριστεί από 2-30/11/09), στις Δ/νσεις ή στα Γραφεία στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία οι εκπ/κοί ανήκουν οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο.

 Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών. Κατ’ εξαίρεση η ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία μπορεί να υποβληθούν δικαιολογητικά από όσους επιθυμούν να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας και οι λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.
        Αν τα δικαιολογητικά αυτά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής των δημοσίων εγγράφων τα οποία πάντως ο αιτών οφείλει να προσκομίσει όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων από το αρμόδιο συμβούλιο (άρθρο 10 παρ. 4 του Ν.2690/99 ΦΕΚ 45Α΄).
       Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή δε θα λαμβάνονται υπόψη.
      Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Μετά την ψήφιση του νέου Νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄)  για την Παιδεία επήλθαν  αλλαγές σε θέματα μεταθέσεων καθώς και αποσπάσεων για τις οποίες σας έχω ενημερώσει με προηγούμενο μου ενημερωτικό σημείωμα (υποχρέωση διετούς παραμονής στην οργανική θέση ή τριετούς για νεοδιόριστους, μοριοδότηση, θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης κ.λ.π.).
Όσον αφορά τις γενικές προϋποθέσεις μετάθεσης - τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσηςμονάδες συνθηκών διαβίωσηςσυνολική υπηρεσίαυπολογισμό μονάδων και αναλυτικότερα στοιχεία για όλες τις κατηγορίες μετάθεσης θα περιμένουμε τη νέα εγκύκλιο για τις μεταθέσεις του Υπουργείου μας και θα είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία.

Συνημμένα σας αποστέλλω για ενημέρωσή σας (αφορά τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που έλαβαν το ηλεκτρονικό μήνυμα με το ενημερωτικό), ένα αρχείο με τις βάσεις μορίων  ανά περιοχή μετάθεσης Α΄/θμιας εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις 2010, για όλους τους κλάδους των εκπαιδευτικών, ένα αρχείο με τις κατηγορίες σχολείων Δ/νσης Π.Ε. Φλώρινας  για τον υπολογισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης (πίνακα με τα μόρια συνθηκών διαβίωσης όλων των σχολείων της χώρας μας μπορείτε να βρείτε στο ιστολόγιό μου http://iarvanitis.blogspot.com)  και ένα θεματικό πίνακα διατάξεων μεταθέσεων.
Και φυσικά εμμένουμε στους άξονες προτάσεων για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των μεταθέσεων όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από την Ομοσπονδία μας μετά από τις εισηγήσεις των τοπικών συλλόγων και στην αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου