Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Ενόψει των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών που θα διεξαχθούν στην Χώρα μας την 7η Νοεμβρίου 2010 και 14η Νοεμβρίου 2010 ( ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87, Τεύχος Β’) και σε συνέχεια της εγκύκλιου της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθ. πρωτ. 50056/3-9-2010, σας πληροφορούμε τα εξής:
Από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ 3 του άρθρου 106 του Π.Δ. 96/2007 και της παρ. 1 του άρθρου 50 του Υ.Κ. ( Ν. 3528/2007) προκύπτει ότι, στους τακτικούς υπαλλήλους του δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Ειδικότερα, για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού...................  Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου