Κυριότερες Ειδήσεις

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Υπουργείο Παιδείας: Εποπτικό υλικό των καταργημένων-συγχωνευμένων σχολικών μονάδων.

Το Υπ. Παιδείας με εγκύκλιό του αν και καθυστερυμένα, δίνει οδηγίες στους Διευθυντές Εκπαίδευσης και  Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων, όπως συνεργαστούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των οικείων Δήμων, στους οποίους βρίσκονται οι καταργημένες-συγχωνευμένες σχολικές μονάδες όπως παρακάτω:
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.7/ 363 / 69218 /Γ1/20-6-2011 Εγκυκλίου του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, σας ενημερώνουμε ότι, σε ό τι αφορά στο πάσης φύσεως υλικό (εποπτικό, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βιβλιοθήκες, φωτοτυπικό μηχάνημα κ.λ.π) που βρίσκεται εντός των κτιρίων των καταργημένων-συγχωνευμένων σχολικών μονάδων, παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων, όπως συνεργαστούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των οικείων Δήμων, στους οποίους βρίσκονται οι καταργημένες-συγχωνευμένες σχολικές μονάδες, προκειμένου τα ανωτέρω, να μεταφερθούν σε σχολικές μονάδες που θα κριθεί απαραίτητο.
Επιπροσθέτως, οι Διευθυντές Διευθύνσεων οφείλουν να υποδεικνύουν στις σχολικές μονάδες υποδοχής του υλικού, όπως συντάσσουν σχετικό πρακτικό παραλαβής  στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή, στο οποίο θα αναγράφεται η σχολική μονάδα από την οποία προήλθε το υλικό, και να γίνεται καταγραφή αυτού στο Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας  της σχολικής μονάδας, η οποία θα το παραλάβει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου