Κυριότερες Ειδήσεις

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Υπουργείο Παιδείας: Διευκρινίσεις για την τοποθέτηση Υποψηφίων Σχ. Συμβούλων σε θέσεις Δ/ντών Σχολείων.

Το αριθμ.3384/Δ1/12-1-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει:

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτηση σε κενούμενες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων, Σχολικών Συμβούλων που δεν τοποθετήθηκαν».
ΣΧΕΤ.: Την με αρ.πρωτ. 80663(β)/Δ2/22-7-2011 εγκύκλιό μας...
Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω σχετική εγκύκλιό μας και σε συνέχεια της με αρ.πρωτ.Φ.351.1/1/1983/10-1-2012 Υπουργικής Απόφασης τοποθέτησης σχολικών συμβούλων Α/θμιας Εκπ/σης, παρακαλούμε να φροντίσετε για την ενημέρωση των υποψήφιων οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν σε θέσεις σχολικών συμβούλων και είναι εγγεγραμμένοι στους επικυρωμένους αξιολογικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, ώστε να υποβάλουν εντός της προθεσμίας των 10 ημερών, δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε κενούμενες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν θα πρέπει να προταθούν από τα οικεία ΠΥΣΠΕ επιλογής υποψήφιοι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων για την πλήρωση κενούμενων θέσεων πριν την ολοκλήρωσης της παραπάνω διαδικασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου