Κυριότερες Ειδήσεις

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Προσλήψεις αναπληρωτών στα Δημοτικά Σχολεία με Ε.Α.Ε.Π.

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2011-2012, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, 8 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας και 8 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής.
Επίσης, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, 5 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, 4 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών μαθημάτων και 5 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16.00 Μουσικής.
Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών, που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1», «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ2» και «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ3», του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012 έως και την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012.
Ο πίνακας με τα ονόματα των εκπαιδευτικών Ε' Φάσης του κλάδου ΠΕ06 σχολεία ΕΑΕΠ είναι αναρτημένος εδώ.
Ο πίνακας με τα ονόματα των εκπαιδευτικών Δ' Φάσης του κλάδου ΠΕ08 σχολεία ΕΑΕΠ είναι αναρτημένος εδώ.
Ο πίνακας με τα ονόματα των εκπαιδευτικών ΣΤ' Φάσης του κλάδου ΠΕ16.01 σχολεία ΕΑΕΠ είναι αναρτημένος εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου