Κυριότερες Ειδήσεις

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Ανανέωση Πινάκων Συμπληρωματικού Διορισμού Ειδικών Κατηγοριών ΠΕ70 και ΠΕ60.

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι ανανεώθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του http://www.minedu.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr οι πίνακες των ειδικών κατηγοριών για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων των περ. β΄ και γ’ της παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
Σε εφαρμογή του ΚΕΦ. Γ΄, περ. Β.ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της αριθμ. Φ.361.1/6/2701/Δ1/11-01-2011 (ΑΔΑ: 4Α9Ι9-6Ο) σχετικής εγκυκλίου δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται στους εν λόγω πίνακες και υπέβαλαν αίτηση με την τρέχουσα διαδικασία συμπληρωματικών διορισμών ειδικών κατηγοριών να υποβάλουν ένσταση από 01-02-2011 μέχρι 03-02-2011 στις Διευθύνσεις, τα Γραφεία Α/θμιας Εκπαίδευσης ή την Κεντρική Υπηρεσία.
Υπενθυμίζεται ότι μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας και την τελική κατάρτιση και κύρωση των πινάκων, ουδεμία μεταβολή επί των στοιχείων και τροποποίηση της σειράς κατάταξης δεν επιτρέπεται.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου