Κυριότερες Ειδήσεις

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

Δείτε τα ονόματα των επιτυχόντων στο ΕΑΠ σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Ανακοινώθηκαν όλα τα ονόματα των επιτυχόντων και των επιλαχόνων στα 6 προπτυχιακά και στα 25 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Οι αρχικώς επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες (υποψήφιοι των κατηγοριών Α και Β της γενικής κατηγορίας υποψηφίων) καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. www.eap.gr στο διαδίκτυο αμέσως μετά την κλήρωση ώστε να....
πληροφορηθούν σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής τους (www.eap.gr / ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ). Καλούνται επίσης οι επιλεγέντες και επιλαχόντες (κατηγορίες Α και Β), με δική τους ευθύνη, να αντλήσουν από το διαδίκτυο όλα τα απαραίτητα για την εγγραφή τους έντυπα, να τα συμπληρώσουν και να τα αποστείλουν στο Ε.Α.Π. με συστημένη επιστολή το αργότερο έως και τις 18 Ιανουαρίου 2013 (αποκλειστική προθεσμία, σφραγίδα ταχυδρομείου).
 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
·         Οι ανήκοντες στην Κατηγορία Α θα πρέπει μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2013 να καταβάλουν την οικονομική τους συμμετοχή και να στείλουν μαζί με τα δικαιολογητικά τους και το αντίγραφο κατάθεσης στην Τράπεζα ή το έντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ στην περίπτωση που επιλέξουν να καταβάλουν την οικονομική τους συμμετοχή μέσω πιστωτικής κάρτας MASTERCARD ή VISA.
·         Οι ανήκοντες στην Κατηγορία Β θα πρέπει μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2013 να στείλουν τα δικαιολογητικά τους χωρίς να καταθέσουν χρήματα σε αυτή τη φάση. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΕΑΠ στο διαδίκτυο στις 8 Μαρτίου 2013 για να δουν τον πίνακα των υποψηφίων Κατηγορίας Β οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Ε.Α.Π. και, με αυστηρή σειρά προτεραιότητας, καλύπτουν ακριβώς τα κενά από την Κατηγορία Α, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους. 
·         Οι ανήκοντες στην κατηγορία Γ (όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι) θα πρέπει στις 15/04/2013 να επισκεφθούν με δική τους ευθύνη την ιστοσελίδα του ΕΑΠ για περισσότερες πληροφορίες. Οι ανήκοντες στην κατηγορία αυτή έχουν πιθανότητα εγγραφής εάν συντρέχουν και γι’ αυτούς οι προϋποθέσεις του Ε.Α.Π. και υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν κενές θέσεις από τις κατηγορίες Α και Β, τόσες που να φθάνουν τον αύξοντα αριθμό κατάταξης κάποιου από την κατηγορία Γ.
 Η ΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (www.eap.gr).
 Όσοι υποψήφιοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης καθώς και για την άντληση των απαραίτητων για την εγγραφή τους εντύπων θα μπορούν να εξυπηρετούνται,  έως και τις 18 Ιανουαρίου 2013, και από τα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, στην Πάροδο Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών, Δευτέρα ως Παρασκευή, από 09.00 ως  19.00.


Οι φοιτητές, έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν κατ' ανώτατο όριο, είτε πρόκειται για πλήρη φοίτηση είτε για εγγραφή μόνο για εξετάσεις, σε τρεις (3) Θ.Ε. στα προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) και σε δύο (2) Θ.Ε. στα μεταπτυχιακά Π.Σ. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και την ακαδημαϊκή χρονιά 2003-2004, στο μεταπτυχιακό Π.Σ. «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας», οι οποίοι  έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν κατ? ανώτατο όριο σε τρεις Θ.Ε.
Για τα Π.Σ. που οι Θ.Ε. είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείται η λογική του έτους σπουδών, πρέπει (κατά τη διαδικασία εγγραφής σε Θ.Ε.) να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. του προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η εγγραφή σε Θ.Ε. του επόμενου έτους. Για παράδειγμα, αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μία Θ.Ε. από το πρώτο έτος και θέλει να επιλέξει για το επόμενο έτος δύο Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει την εναπομένουσα Θ.Ε. του πρώτου έτους και μία ακόμη Θ.Ε. από το επόμενο έτος. Ανάλογα ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές: αν κάποιος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μία Θ.Ε. από το πρώτο έτος και θέλει να επιλέξει για το επόμενο έτος τρεις Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει τις δύο εναπομένουσες του πρώτου έτους και τη μία Θ.Ε. από το επόμενο έτος.
Τηλ.: 2610 367300
Fax: 2610 367650
E-Mail: info@eap.gr
Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26 335, Πάτρα
Α. Οι σπουδές στο ΕΑΠ
   
    Α1. Κανόνες Φοίτησης
         
         Εγγραφή - Παρακολούθηση Θεματικής Ενότητας

         Δυνατότητα Αναβολής Φοίτησης - Οριστική Διαγραφή

         Κατοχύρωση Θεματικών Ενοτήτων
   
 Α2. Οργάνωση Σπουδών

          Α2.1 Εκπόνηση Γραπτών Εργασιών
                
                 Σημασία των Γ.Ε.

                 Διαδικασία καθορισμού θεμάτων Γ.Ε.

                 Αντιγραφή

                 Διόρθωση & Αποστολή Γ.Ε.

                 Βαθμολόγηση
         
        Α2.2 Εξετάσεις
               
                Δικαίωμα συμμετοχής

                Θέματα εξετάσεων

                Οργάνωση εξετάσεων Θ.Ε.

                Διεξαγωγή εξετάσεων

Β. Το ανθρώπινο δυναμικό
   
    Β1. Φοιτητές
         Δικαιώματα & υποχρεώσεις
   
 Β2. Διδακτικό Προσωπικό
         
       Β2.1 Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

               
             Καθήκοντα Μέλους Σ.Ε.Π
        
       Β2.2 Συντονιστής Θ.Ε.

              
              Καθήκοντα Συντονιστή 

 

               
              Β2.2α Βοηθός Συντονιστή Θ.Ε.

                         
                        Καθήκοντα Β.Σ.
        
       Β2.3 Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Π.Σ.

              
              Καθήκοντα Α.Υ.
              
              Β2.3α Βοηθός Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου Π.Σ.

              
                       Καθήκοντα Βοηθού Α.Υ.

 
http://www.alfavita.gr

1 σχόλιο:

  1. ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Αρχειοθήκη ιστολογίου