Κυριότερες Ειδήσεις

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

AΓΩΝΙΑ ΓΙΑ 20.000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Το χρονοδιάγραμμα των μεταθέσεων για το 2012.

Με αγωνία περιμένουν την ανακοίνωση των μεταθέσεών τους οι περίπου 20.000 εκπαιδευτικοί που κατέθεσαν τις σχετικές αιτήσεις, προκειμένου να καταφέρουν να κάνουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό.

Με αγωνία περιμένουν την ανακοίνωση των μεταθέσεών τους οι περίπου 20.000 εκπαιδευτικοί που κατέθεσαν τις σχετικές αιτήσεις, προκειμένου να καταφέρουν να κάνουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Συνήθως το υπουργείο Παιδείας δηλώνει ότι οι μεταθέσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος Μαρτίου, αλλά πληροφορίες του «Έθνους - Παιδεία» αναφέρουν ότι οι φετινές μεταθέσεις θα ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα το χρονοδιάγραμμα για τις μεταθέσεις του 2012 έχει ως εξής:
Πληροφορίες του «Έθνους - Παιδεία» αναφέρουν ότι οι φετινές μεταθέσεις θα ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο.... δεκαπενθήμερο του Απριλίου
1 Μέχρι τις 10 Μαρτίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96, καταρτίζονται πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο. Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται με βάση τις εισηγήσεις των ΠΥΣΠΕ όλης της χώρας. Στις κενές οργανικές θέσεις λαμβάνονται υπόψη κι αυτές που θα προκύψουν μέχρι 31 Αυγούστου 2012, με την αυτοδίκαιη αποχώρηση των εκπαιδευτικών από την υπηρεσία. Επειδή ο αριθμός των αιτήσεων που θα ικανοποιηθούν εξαρτάται από τα οργανικά κενά που θα δώσει η κάθε περιοχή, οι αιρετοί των ΠΥΣΠΕ θα πρέπει να ελέγξουν εξονυχιστικά τα κενά που θα αποσταλούν, από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο υπουργείο Παιδείας.
2 Μέχρι τις 31 Μαρτίου συνεδριάζει το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο και αποφασίζει, με βάση τα μόρια και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων, για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. με την εξής σειρά:
α) Μεταθέσεις σε διαπολιτισμικά σχολεία
β) Μεταθέσεις σε ΣΜΕΑ
γ) Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών
δ) Μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
3 Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης: Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 50/96 μετατίθενται ή τοποθετούνται κατά προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (πολύτεκνοι, εκπαιδευτικοί με συγκεκριμένες παθήσεις κ.ά.).
4 Αμοιβαίες μεταθέσεις: Οι αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις υποβάλλονται εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο Τύπο. Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για αμοιβαία μετάθεση περιγράφονται στο άρθρο 10 του Π.Δ. 50/96 και στο άρθρο 9, παρ.2 του Π.Δ. 100/97.
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου