Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Συμβαίνει και αυτό: Το υπουργείο υπολογίζει τις περικοπές (των ημερών απεργίας) στις μεικτές αποδοχές! του Γιώργου Δημητρακόπουλου.

Την ώρα που οι εργαζόμενοι δέχονται τη μεγαλύτερη επίθεση σε ό,τι είχαν
κατακτήσει τις προηγούμενες δεκαετίες, την ώρα που αμύνονται με όποιο μέσο έχουν στη
διάθεσή τους αυτή την ώρα επέλεξε η κρατική εξουσία να πλήξει ακόμη περισσότερο
τους αγωνιζόμενους Δημοσίους Υπαλλήλους, αυξάνοντας το ποσό που περικόπτεται από
τους απεργούς συναδέλφους.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 23 του Ν. 4024/11 προβλέπονται τα παρακάτω:
«Σε όλες τις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους,
ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες» (σ.σ. περικόπτεται, δηλαδή, το
1/25 των αποδοχών για κάθε ημέρα απεργίας).
Στην εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών (αρ. πρωτ. οικ.
2/78400/0022/14-11-2011) για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4024 ορίζεται ότι:
«Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό (σ.σ. άρθρο 23) σε κάθε περίπτωση
περικοπής αποδοχών του υπαλλήλου, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων εορτών
και αδείας, λόγω αποχής από τα καθήκοντά του ή απεργίας, η περικοπή αυτή
υπολογίζεται στο 1/25 των μηνιαίων αποδοχών για κάθε ημέρα απουσίας».
«…Στην περίπτωση απεργίας, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας,
γίνεται περικοπή για κάθε μέρα, των μεικτών μηνιαίων αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης
και της συντάξιμης εργοδοτικής εισφοράς».
Όπως μπορεί ο καθένας να διακρίνει, ενώ στη μία παράγραφο της ερμηνευτικής (;)
εγκυκλίου ο Αναπληρωτής Υπουργός (Σαχινίδης) αναφέρει ότι......
για κάθε μέρα απουσίας
συμπεριλαμβανομένης και της απεργίας περικόπτεται το 1/25 των μηνιαίων αποδοχών, σε
επόμενη παράγραφο της ίδιας εγκυκλίου για την περίπτωση της απεργίας ορίζει
αυθαίρετα τις μεικτές αποδοχές. Η εφαρμογή αυτής της διάταξης έχει σαν αποτέλεσμα
να επιβαρύνονται επιπλέον οι απεργοί από 15 έως 20 Ευρώ για κάθε ημέρα απεργίας!!!
Επισημαίνουμε ότι μέχρι και τον περασμένο Οκτώβριο η περικοπή αποδοχών για τις
ημέρες απεργίας υπολογιζόταν στο μηνιαίο καθαρό μισθό (μετά την αφαίρεση των
κρατήσεων, πλην φόρου και δανείων).

Συνάδελφε,
Καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατό για να
αποδυναμώσει τον αγώνα των εργαζομένων. Αυτό, όμως, που δεν μπορούμε να δεχθούμε
είναι το γεγονός ότι τέσσερις μήνες μετά την έκδοση της εγκυκλίου το οργανωμένο
συνδικαλιστικό κίνημα (ΑΔΕΔΥ, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ) δεν έχει αναδείξει το συγκεκριμένο ζήτημα.
Τελειώνοντας, σας γνωρίζω πως έθεσα - μεταξύ άλλων - το ζήτημα αυτό στην
Ολομέλεια των Προέδρων της ΔΟΕ (9/3/2012), όπου μετείχα ως Πρόεδρος του Συλλόγου
της Νίκαιας, ζητώντας να παρέμβει η Ομοσπονδία. Είναι αυτονόητη υποχρέωση του
συνδικάτου να απαιτήσει την απόσυρση της επίμαχης διάταξης, καθώς και την
επιστροφή του επιπλέον παρακρατηθέντος ποσού στους απεργούς συναδέλφους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου