Κυριότερες Ειδήσεις

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Κ.Π.Ε. Μελίτης: «Ανακυκλώνοντας καλλιτεχνικά».


Το Κ.Π.Ε. Μελίτης Φλώρινας σε συνεργασία με το ΤΕΕΤ(Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Φλώρινας οργανώνει διημερίδα στις 9 και 10 Μαρτίου 2012 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, με θέμα:

«Ανακυκλώνοντας καλλιτεχνικά»

Η διημερίδα θα αφορά σε 20 φοιτητές του ΤΕΕΤ και 45 εκπαιδευτικούς της Α/θμιας-Β/θμιας Εκπαίδευσης, κυρίως καλλιτεχνικών, αλλά και άλλων ειδικοτήτων. Στόχους έχει την εξοικείωση των επιμορφούμενων με τεχνικές και μεθόδους εικαστικής αξιοποίησης καθημερινών και ήδη μεταχειρισμένων αντικειμένων, την προώθηση της ιδέας της δημιουργικής ανακύκλωσης, τη μείωση των απορριμμάτων και εν τέλει την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης.
Η Διημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών Πόρων
         Πρόγραμμα διημερίδας ΚΠΕ Μελίτης
                                  «Ανακυκλώνοντας καλλιτεχνικά»
                                                                             
                                               Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

17:00-17:15
ΠροσέλευσηΕγγραφές – Παραλαβή φακέλων
17:15-17:45
Παρουσίαση των Δράσεων του ΚΠΕ Μελίτης
Νίκος Νάνης (Υπεύθυνος ΚΠΕ Μελίτης)
17:45-18:45
Το Ευτελές και το Ωραίο.
Γιάννης Ζιώγας (Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΕΤ)
!8:45-!9:45
Η εικαστική χρήση της ανακύκλωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πρόγραμμα, Μελίνα, Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας)
Κώστας Μίχαλος (Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός)
19:45-20:00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
20:00-20:30
Παιδαγωγικές κατασκευές
Ταμουτσέλης Νίκος  (Εκπαιδευτικός, Ζωγράφος)
Υπεύθυνος Σχολ. Δραστηριοτήτων Β/μιας Εκπ/σης  ν.Φλώρινας
20:30-21:00
Οργάνωση των επιμορφούμενων σε ομάδες για την παρακολούθηση
 των εργαστηρίων
                                                 
                                          

                                   Σάββατο 10 Μαρτίου 2012


9:00-12:00         Παράλληλα εργαστήρια

Εισηγητές :       Γιάννης Ζιώγας (Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΕΤ)
                           Κώστας Μίχαλος ( Εκπαιδευτικός, Ζωγράφος)
                           Νίκος Ταμουτσέλης  (Εκπαιδευτικός, Ζωγράφος)
                           Γιώργος Κατικαρίδης (Εκπαιδευτικός)

12:00-13:00       Παρουσίαση στόχων και δράσεων των ομάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου